Instagram Youtube Facebook עקבו אחרינו ברשתות החברתיות

מידע כללי על נהלי הרשמה

1. הודעה על פתיחת הקורס תשלח בדוא"ל לנרשמים כשבוע לפני פתיחתו. הנהלת "הקתדרה" שומרת לעצמה את הזכות לשינויים, עליהם תימסר הודעה אישית לכל הנרשמים לאותו קורס.

2. זיכויים וזכויות המנויים:
הקתדרה נוהגת באדיבות וברוחב לב ומעודדת מימוש הזכות להרצאה חלופית להרצאות שהן חלק מקורסים שנתיים בלבד, ולא להרצאות חד-פעמיות, מופעים מוסיקליים וסרטי קולנוע.
– יש להודיע על היעדרות מהרצאה לפחות 48 שעות מראש, למעט מקרים חריגים.
– השימוש בזיכויים מותנה בהרשמה לסדרה או לקורס בשנת הלימודים תשפ"ג.
 מספר הזכויות שניתן לצבור מוגבל ל-6 לאדם בשנה.
 צבר של זכויות אינו בסיס לרכישת קורס ללא תשלום.

3. נוהל ביטול הרשמה:
בכל שלב ניתן להקפיא השתתפות או לבחור קורס חלופי ללא דמי ביטול.
במידה וברצונך לקבל החזר כספי, להלן התנאים:

מועד קבלת בקשת ביטולגובה הקיזוז ממבטל ההרשמה
עד יום לפני תחילת הקורס10% משכר הלימוד
לאחר מפגש אחדערך יחסי של מפגש אחד + 10% משכר הלימוד
לאחר שני מפגשיםערך יחסי של שני מפגשים + 10% משכר הלימוד
לאחר שלושה מפגשיםערך יחסי של שלושה מפגשים + 10% משכר הלימוד
לאחר ארבעה מפגשים או יותראין החזר כספי

4. בקשת ביטול ההרשמה תוגש בדוא"ל למרכז ההרשמה. המועד הקובע הינו מועד קבלת הבקשה.
5. הקתדרה שומרת לעצמה את הזכות שלא לפתוח קורס עקב מיעוט נרשמים או מכל סיבה אחרת. במקרים כאלה יוחזר לנרשם מלוא שכר הלימוד ששולם.
6. הפעלת תכניות הלימודים וכן טיפול בלומדים באחריותה הבלעדית של "הקתדרה".
7 . הזכות לשינויים שמורה לקתדרה.


הנחות ומבצעים

ההנחות ניתנות ברישום לקורסים/סדרות בלבד בשנת הלימודים תשפ"ג ובהתאם למחיר הקטגוריה הרלוונטית (חברים חדשים / חברים ממשיכים/ חברי מועדון "קתדרה פלוס").

1. גמלאי משרד ראש-הממשלה זכאים ל-30% הנחה.
2. מחזיקי תעודת נכה ועיוור ומלוום זכאים ל-30% הנחה בהצגת תעודה מתאימה.
3. מחזיקי כרטיס האשראי של מועדון יח"ד זכאים ל-5% הנחה, ההנחה מוענקת באופן אוטומטי דרך חברת האשראי.
4. חברי מועדון חוג השמש של רשת ישרוטל זכאים ל-10% הנחה.
5. חברי עמותת בוגרי בנק לאומי זכאים ל-20% הנחה.
6. גמלאי בנק הפועלים יהיו זכאים ל-20% הנחה בהצגת תעודה מתאימה.
7. חברי מועדון "חבר ידע" והסתדרות העובדים החדשה זכאים להנחה על קורסים נבחרים, ההרשמה מתבצעת דרך אתר האינטרנט של שני הגופים.

* ההטבה בתוקף ברכישת קורס חדש ולא תינתן רטרואקטיבית.
* אין כפל מבצעים / הטבות